ВИДЕО: Токсичниот стрес кај децата

Дали стресот може да биде позитивен? Што значи токсичен стрес? Дознајте повеќе за негативните искуства од детството и влијанието на токсичниот стрес врз развојот и растот на детето од професорката Димитринка Јорданоска Пешевска.

Извор: УНИЦЕФ