ЗАЛОЖИ СЕ ЗА ДОЕЊЕ! – Светска недела на доењето

Young tender nude mother breastfeeding hugging her newborn baby sitting in bed at morning. Copy space.

Светската здравствена организација (СЗО) препорачува ексклузивно доење во првите 6 месеци од животот, проследено со продолжување на доењето со соодветно дополнително хранење до втората година од животот на детето и потоа. Со цел ефикасно да се воспостави доењето, но и да се спречи морбидитетот и морталитетот кај новороденчињата, СЗО препорачува да се започне со доење што е можно порано, по можност во првиот час по раѓањето, ран контакт „кожа на кожа“ помеѓу мајката и новороденчето. и ставање на новороденчето кај мајката. СЗО активно го промовира доењето како најдобар извор на исхрана за доенчињата и малите деца, го промовира доењето и ги охрабрува земјите-членки да ги зголемат напорите насочени кон зголемување на стапката на ексклузивно доење во првите 6 месеци на најмалку 50% до 2025 година.

Сите мајки треба да добијат соодветна стручна и практична поддршка во утврдувањето и решавањето на тешкотиите при доењето. Важна улога во ова има стручниот кадар кој работи со семејства од периодот на бременост и дава стручна поддршка и совети за доењето. Со давање професионална поддршка на семејствата, можно е да се направи позитивна промена, да се промовира ексклузивно доење, придобивките од доењето за доенчињата, семејствата и стопанството, како и да се дејствува за продолжување на времетраењето на доењето. Пандемијата CoVID-19 и неопходните мерки за контрола на болеста имаа негативно влијание врз обезбедувањето професионална поддршка за доење; преку намалување на бројот на достапни здравствени кадри, но и ограничување на достапноста на здравствените услуги и услуги во заедницата. Со цел да се обезбеди поддршка за доењето и покрај мерките за спречување на ширењето на болеста, многу земји имплементираа иновативни решенија, вклучувајќи електронско советување и поддршка.

Доењето е една од најпрофитабилните инвестиции во иднина. Со цел да се промовираат бројни позитивни аспекти на доењето и да се подобри здравјето преку доењето, Светската алијанса за активна промоција на доењето ја започна иницијативата Светска недела на доењето во првата недела од август 1992 година. Оттогаш, оваа манифестација секоја година се одбележува со организирање на бројни активности за промовирање на доењето низ светот. Целта на Светската недела на доењето е да се подигне свеста за важноста на доењето и да се промовира доењето како најздрав избор. Секоја година се избира тема која се обидува да пренесе некои од позитивните аспекти на доењето.

Овогодинешната Светска недела на доењето, #WBW2022, со пораката ЗАЛОЖИ СЕ ЗА ДОЕЊЕ: да се едуцираме и поддржиме! се фокусира на зајакнување на капацитетот на сите засегнати страни кои играат улога во заштитата, промовирањето и поддршката на доењето на различни нивоа на општеството.

Целите на Светската недела на доењето 2022 година се:

  • Информирајте ги луѓето за нивната улога во поддршката на доењето.
  • Поврзете се со поединци и организации за да создадете топол синџир на поддршка за доењето.
  • Обезбедете пренесување на пораката за важноста на доењето во правилната исхрана, безбедноста на храната и промената на нееднаквоста.
  • Поттикнување на акции за зајакнување на капацитетот на засегнатите страни за промени.