Зошто е важно родителите да бидат ангажирани во училиштето на нивното дете?

Како родител, на своите деца им давате добар почеток во животот – ги негувате, заштитувате и водите. Родителството е процес кој го подготвува вашето дете за независност. Како што вашето дете расте и се развива, има многу работи што можете да ги направите за да му помогнете на вашето дете. Овие врски ќе ви помогнат да дознаете повеќе за развојот на вашето дете, позитивното родителство, безбедноста и здравјето  во секоја фаза од животот на вашето дете. Има многу работи што можете да ги направите за да помогнете да изградите безбеден, стабилен и негувачки однос со вашето дете.

Како родител на тинејџер, почнувате да гледате како вашето дете станува возрасно. Ова се критични години кои ќе влијаат и на нивното сегашно и на идно здравје. Овие врски ќе ви помогнат да научите како да го водите вашиот тинејџер да стане здрав и продуктивен возрасен човек.

Вклучувањето на родителите во училишниот живот на нивните деца е од суштинско значење за поддршка на успехот на децата во училницата и нивното целокупното здравје и благосостојба. Ангажманот на родителите во училиштата се дефинира како родители и училишен персонал кои работат заедно ,даваат поддршка и подобрување на учењето, развојот и здравјето на децата и адолесцентите. Истражувањата покажуваат дека родителскиот ангажман во училиштата може да промовира позитивно образование и здравствено однесување кај децата и адолесцентите. Училиштето од своја страна преку промовирање на учењето и здравјето меѓу учениците се покажа како поуспешно кога се вклучени родителите.

Зошто е важно родителите да бидат ангажирани во училиштето на нивното дете?

Истражувањата покажаа дека ученици кои имаат родители ангажирани во нивниот училишен живот се со поголема веројатност да имаат

  • Повисоки оценки и резултати од тестовите.
  • Подобро однесување
  • Подобрени социјални вештини.

Помала веројатност да:

  • Пуши цигари.
  • Пие алкохол
  • Да забремени.
  • Да бидат насилни
  • Бидат физички неактивни.
  • Бидат емоционално потресени.

Ангажирањето на родителите во училишното здравје поттикнува здрави ученици и академски успех

Што им помага на младите да направат избор на здрав начин на живот, да се спротивстават на дрогата и алкохолот, да избегнуваат сексуално ризично однесување или да успеат на училиште?

Одговорите не се едноставни, а вклучени се многу фактори, вклучувајќи ефективно родителство, стабилни и здрави услови за живеење и индивидуални карактерни црти (на пример, висока самодоверба и позитивен и еластичен темперамент). Професионалците зa јавно здравје образовниот кадар се повеќе се заинтересирани да ги испитаат овие фактори – честопати наречени заштитни фактори – за да разберат кои карактеристики или ситуации најверојатно ќе им помогнат на тинејџерите да направат побезбедни, поздрави избори.

Овој однос меѓу училиштата и родителите го зајакнува здравјето и учењето на децата во повеќе опкружувања – дома, во училиште, вон-училишни програми и во заедницата.

Ангажманот на родителите во училиштата, е еден  ветувачки заштитен фактор кој  се дефинира како родители и училишен персонал кои работат заедно за поддршка и подобрување на учењето, развојот и здравјето на децата и адолесцентите.