Нова кампања за борба против дрогата

Пред 26 јуни 2022 година, Канцеларијата на ОН за дрога и криминал (UNODC) ја истакнува својата работа за превенција и третман од дрога ширум светот, особено во кризни ситуации.

Меѓународниот ден против злоупотреба на дрога и недозволена трговија или Светски ден на дрогата, се одбележува секоја година на 26 јуни за да се зајакне акцијата и соработката за постигнување свет без злоупотреба на дрога.

Секоја година, поединци , цели заедници и разни организации ширум светот се придружуваат за да го одбележат Светскиот ден на дрогата за да помогнат да се подигне свеста за главниот проблем што недозволените дроги му го претставуваат на општеството.

Од воени зони до бегалски кампови до заедници растурени од насилство, луѓето во сите делови на светот имаат огромна потреба.

Овогодинешното мото е:

“Решавање на предизвиците со дрогата во здравствените и хуманитарните кризи”

Во време на КОВИД-19 пандемија, Институтот  за јавно здравје со поддршка на Европскиот мониторинг центар за дроги и зависности од дроги од Лисабон,  спроведе веб-истражување со цел да се соберат информации од лицата кои употребуваат дроги за видовите на дроги што ги користат. Според ова истражување, во однос на преваленцата од употреба на дрога во последните 12 месеци – 90% одговориле дека користеле канабис во последните 12 месеци.Слично како канабисот, употребата на алкохол и тутун се високо на листата, со 92% употреба на алкохол и 87% употреба на тутун, меѓу корисниците на дрога.  Голем е бројот корисници на дрога кои изјавија дека најчесто место за употреба на дрога во последните 12 месеци бил домот, а од друга страна, клубовите/баровите, музичките фестивали и забави се пријавени како места каде што помалку се користела дрога [2].

Оваа година, UNODC се справува со транснационалните предизвици за дроги кои произлегуваат од кризни ситуации.Истакнуваат дека здравствениот и правосудниот сектор се под притисок, а пристапот до услуги и поддршка е попречен кога најмалку можеме да си го дозволиме тоа.

Во 2022 година, светот продолжува да биде сведок на раширени хуманитарни кризи во Авганистан, Украина и на други места, додека пандемијата COVID-19 сè уште е голема глобална здравствена криза. Кризата со синтетички дроги бара  прилагодливи решенија. Сè поголемото чувство за глобална заедница и солидарност продолжува да се појавува, како и потребата да се грижиме за сите во време на кризи.

Со кампањата „#CareInCrises“, помогни ни да го направиме Светскиот ден на дрогата пресвртна точка во глобалните напори за справување со предизвиците со дрогата.

Порака на извршниот директор на UNODC:

  • Во 2020 година, повеќе од 280 милиони луѓе ширум светот користеле дрога.
  • Треба да дојдеме до оние до кои е најтешко да се дојде, затоа што им требаме најмногу: луѓето во бегалските кампови и хуманитарните средини; луѓе со ризик да останат зад себе како резултат на пандемијата; и луѓето кои се соочуваат со бариери на стигма и дискриминација.
  • Жените се меѓу најистакнатите жртви на конфликти и кризи и честопати се соочуваат со поголеми бариери за лекување на нарушувања на употребата на дрога.
  • Во некои делови од светот, процентот на жени меѓу третираните пациенти е под десет проценти.
  • Исто така, треба да обезбедиме контролирани лекови да бидат достапни за ублажување на болката низ целиот свет и во хуманитарни услови.
  • Секој има своја улога, од владите до граѓанското општество до поединци, во привлекувањето на потребното внимание и ресурси на ова прашање, и ние сме подготвени да работиме со сите вас.
  • Да им покажеме на оние на кои им требаме дека се грижиме, со тоа што ќе им ја пружиме грижата што им е потребна во овие кризни времиња.

#CareInCrises #World drug day