Сигурно во вода : Препораки за безбедност во вода (море,езеро,река)

Според податоците на Светската здравствена организација, давењето е трета водечка причина за ненамерни повреди во светот со учество од 7% во групата повреди. Во светот, 236.000 луѓе умираат од давење секоја година. Најголем дел од жртвите, 90% од нив, се во економски слаби и средно развиени земји во светот.

Следниве групи се изложени на зголемен ризик од давење:

мали деца

непливачи

машки лица

лица кои страдаат од одредени хронични заболувања

луѓе кои консумирале алкохол

луѓе кои се капат во реки и езера

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ ВО ВОДА

  • Постојан надзор на децата во вода

Помалите деца можат да се удават во многу мала количина на вода (висока само неколку сантиметри) за краток временски период. Тие треба да бидат под постојан надзор, дури и кога се капат во када и мали, пластични базени.

  • Совладување на вештината на пливање

Учењето пливање го намалува ризикот од давење кај малите деца за 88%. Децата кои завршиле обука за пливање сè уште треба постојано да се надгледуваат и да им се помага во совладувањето и подобрувањето на пливањето. Возрасните кои не се добри пливачи треба да пливаат во плиткиот дел и под надзор на други поискусни пливачи.

  • Носење безбедносен елек

Децата кои не знаат да пливаат треба да носат заштитен елек соодветен на нивната возраст, висина и тежина и да бидат под постојан надзор. Тие исто така можат да користат сигурносни појаси или ракавици, но потребна е дополнителна претпазливост при нивното користење, бидејќи тие не обезбедуваат висок степен на безбедност како елек. Се препорачува безбедносен елек при возење на чамци или други пловни објекти за сите лица, деца и возрасни.

  • Пливање во реки и езера

Пливањето во реките и езерата треба да се прави со зголемена претпазливост поради матна вода, често нерамномерно дно и ненадејни премини кон длабочина, како и струи и вртлози.

  • Познавање на мерки за безбедно однесување во вода

Капењето и пливањето освен забава носат и ризик од давење. Затоа, секој треба да ги преземе мерките за безбедно однесување во водата – постепено да влегувате во водата, да пливате во друштво, да не скокате во водата, особено не со скокање по глава и да не го задржувате здивот подолго време под вода. Се препорачува да не се влегува во водата веднаш по оброкот, туку најмалку два часа по јадење.

  • Внимателно нуркање

За време на слободното нуркање, не треба да се задржува здивот премногу долго или да се хипервентилира (брзо принудно дишење) пред нуркање. Потребно е да се знаат и применуваат основните правила за безбедно нуркање. Секогаш треба да нуркате во парови.

  • Посебна претпазливост за лица кои боледуваат од хронични заболувања

Лицата кои боледуваат од хронични заболувања, особено од срцеви заболувања, дијабетес и епилепсија, треба да ги следат упатствата на лекарот како да се однесуваат во текот на летните горештини и да ја земаат препорачаната терапија, но треба да знаат и дека некои лекови може да доведат до несакани ефекти кои можат да го зголемат ризик од давење. По правило, луѓето кои страдаат од епилепсија треба да се капат во друштво на други луѓе под посебна претпазливост.

  • Избегнување на консумирање алкохол

Алкохолот го зголемува ризикот од давење поради голем број негативни ефекти, вклучувајќи нарушена свест, намалена контрола на расудувањето, нарушување на моторната координација и бројни други промени во човечкото тело.

  • Познавање на основните мерки за спасување и реанимација

Лицето кое се дави може да се удави и со тоа да загрози друго лице, вклучувајќи ги и најдобрите пливачи, затоа се препорачува спасувањето, доколку постојат услови, да им се остави на лица кои се обучени за тоа. Доколку нема такви лица во близина, на лицето кое се дави треба да се пристапи со претпазливост. За време на спасувањето е добро да се користат помагала како појаси за спасување и слично. Доколку е потребно, основните мерки за реанимација треба да се започнат што е можно поскоро и да се повика итна медицинска помош.