ХЕПАТИТОТ НЕ МОЖЕ ДА ЧЕКА !

Светскиот ден на хепатитисот се одбележува секоја година на 28 јули со цел да се подигне јавната свест за важноста од превенција, рано откривање и лекување на вирусниот хепатитис. Вирусниот хепатитис, со посебен акцент на хепатитисот Б и Ц, сè уште претставува глобален предизвик за јавното здравје.

Светската здравствена организација (СЗО) ја вклучи оваа иницијатива меѓу четирите кампањи за поединечни заразни болести, а во соработка со Светската алијанса за хепатитис, на кампањата и беше доделен слоганот HEPATITIS CAN’T WAIT! (Хепатитот не може да чека !) , во која вниманието е фокусирано на потребата да се забрзаат напорите за елиминирање на хепатитисот, кои беа особено забавени за време на пандемијата COVID-19. Хепатитисот сè уште е глобален предизвик за јавното здравје бидејќи на секои 30 секунди по едно лице во светот го губи животот како последица на болести поврзани со хепатитис. Повеќе од 1,1 милион животи се губат секоја година поради последиците од инфекцијата со хепатитис Б и Ц.

Посебен акцент е ставен на вирусниот хепатитис Б и Ц, бидејќи тие припаѓаат на таканаречените „тивки болести“, односно болести кои продолжуваат долго време без препознаени симптоми. Долготрајната, нетретирана инфекција може да предизвика сериозно оштетување на црниот дроб и здравјето. Хепатоцелуларниот карцином како резултат на нетретирана болест постојано се зголемува, а повеќето од нив се откриваат во фаза предоцна за успешно лекување. Тестирањето за хепатитис Б и Ц е единствениот начин за навремено откривање на болеста. Во ерата на пандемијата СОВИД-19, тестовите за хепатитис се намалија за околу 60%, а денес, вкупно, дури 9 од 10 заразени лица во светот не се свесни за својот статус. Сегашната ситуација значително негативно влијае на постигнувањето на глобалните цели на СЗО за елиминација на хепатитисот до 2030 година.