Холтер за крвен притисок: За кого е наменет, како се поставува, дали ви е потребен

Холтер за крвен притисок е постапка со која крвниот притисок се мери во текот на 24 часа во одредени интервали. Холтерот бележи осцилации на крвниот притисок во текот на денот и ноќта. Резултатите добиени со ова мерење се многу важни за подобро дијагностицирање, следење на ефектите од терапијата и проценка на ризикот од можни компликации.

Ри-кардио – 24-часовниот АБПМ обезбедува вредни дијагностички податоци што не можат да се добијат со конвенционални сфигмоманометри во амбуланта и дома. Ри-кардио бележи временски флуктуации на крвниот притисок, ноќен крвен притисок и ноќно паѓање и утринско покачување на крвниот притисок.

Технологијата на мерење од компанија ри-кардио се заснова на клинички потврдена технологија која е препознаена според сите три меѓународни стандарди:

  • Британско здружение за хипертензија (БХС)
  • Европски меѓународен протокол за хипертензија (ЕХС)
  • Здружение за унапредување на медицинската инструментација (ААМИ)

Карактеристики: лесен и компактен дизајн.технологијата на толеранција на движење го намалува непотребното пумпање и неточни мерења,времетраење на мерењето,тивка работа на пумпата, флеш меморијата спречува можно губење на податоци и сродни нови мерења.

ИНДИКАЦИИ

  • Рутинска дијагностичка процедура за поставување на дијагнозата хипертензија (покачен артериски крвен притисок
  • Хипертензија отпорна на терапија
  • маскирана хипертензија
  • Хипотензија за време на антихипертензивна терапија