31 Мај – Светски ден без тутун

СЗО и одделите за јавно здравје ширум светот го одбележуваат Светскиот ден без тутун (WNTD) оваа година со фокусирање на многуте начини на кои тутунот ја загрозува животната средина во која живееме.

Глобалната кампања за 2022 година има за цел да ја подигне јавната свест за влијанието врз животната средина на целиот циклус на тутун, од неговото одгледување, производство и дистрибуција, до токсичниот отпад што го создава. Кампањата, исто така, ќе има за цел да ги разоткрие напорите на тутунската индустрија да ја зазелени својата репутација и да ги направи своите производи попривлечни со тоа што ќе ги пласира како еколошки.

Употребата на тутун е штетна во секоја фаза

Од почеток до крај, животниот циклус на тутунот е убедливо загадувачки и штетен процес. Загадувањето на воздухот предизвикано од пушењето е најочигледнo, но штетата се јавува низ целиот синџир на снабдување и е многу посложена.

Секоја година ширум светот се уништуваат околу 3,5 милиони хектари земја за да се одгледува тутун. Одгледувањето тутун, исто така, придонесува за уништување на шумите од 200.000 хектари годишно и деградација на почвата.

Производството на тутун ја осиромашува планетата од вода, фосилни горива и метални ресурси.

Глобализацијата на синџирот на снабдување и продажба на тутун значи дека тутунската индустрија во голема мера се потпира на начини на транспорт кои бараат ресурси.

4,5 трилиони отпушоци од цигари не се отстрануваат правилно секоја година ширум светот, создавајќи 1,69 милијарди фунти токсичен отпад и ослободувајќи илјадници хемикалии во воздухот, водата и почвата.

Потребни се посилни политики

Потрошувачите станаа повеќе еколошки свесни и тие избираат поодржливи производи. Тутунските корпорации, меѓу другите, ја направија еколошката одржливост интегрален столб на нивните стратегии за корпоративна општествена одговорност. Тие вклучуваат чистење на плажите и маркетинг на нови производи како “еколошки” за да се оттргне вниманието на јавноста од нивните сопствени еколошки штети.

Кампањата WNTD 2022 ги повикува владите и креаторите на политики да го засилат законодавството, вклучително и спроведување и зајакнување на постоечките шеми за да ги направат производителите одговорни за еколошките и економските трошоци за справување со отпадните производи од тутун. СЗО, исто така, препорачува земјите целосно да забранат рекламирање, промоција и спонзорство за тутун, вклучително и рекламирање програми за корпоративна општествена одговорност, во согласност со Рамковната конвенција за контрола на тутунот (WHO FCTC).

Повик за акција

За да ставиме еднаш и засекогаш крај на огромната употреба на тутун и тутунски производи, потребно е да се превземат повеќе акции од сите членови на општеството.

Јавноста

Дајте им на корисниците на тутун дополнителна причина да се откажат. Откажувањето од тутунот има корист за вашето здравје и животната средина.

Поддржете ја политиката околу забраната за пластика за еднократна употреба, која вклучува догорчиња од цигари и електронски отпад

Подигнете ја свеста за тактиките за перење зеленило на тутунската индустрија

Поддржете ги владите за дополнителни давачки/даноци за индустријата за заштита на животната средина

Младите и идните генерации

Застапете се за 100% училишта без тутун за заштита на децата и младите од изложеност на директно и пасивно пушење.

Започнете или придружете се на движење за заштита на животната средина. Да се ​​подигне свеста за влијанието на тутунот врз животната средина и да се сензибилизира јавноста, особено младите

Поддржете го намалувањето на хемикалиите, вклучително и јаглеродниот отпечаток за заштита на помладата генерација од лошите ефекти на еколошкиот отпад од тутун. Јаглеродниот отпечаток е вкупните емисии на стакленички гасови предизвикани од поединец, настан, организација, услуга, место или производ, изразени како еквивалент на јаглерод диоксид.

Намалете го бројот на продавници за малопродажба на тутун

Министерства и креатори на политики

Наметнете го принципот на политиката зa интелектуална сопственост на тутунската индустрија за да ги повикате на одговорност за трошоците за чистење на штетен отровен отпад (toxic pollution waste).

Наметнете данок за заштита на животната средина на производителите, дистрибутерите и потрошувачите на тутун, низ синџирот на снабдување за емисиите на јаглерод, загадувањето на воздухот и другите еколошки трошоци.

Спроведување на контрола на тутунот (MPOWER мерки) за да се минимизира влијанието на тутунот врз животната средина

Поддршка на тутунарите да се префрлат на алтернативни, одржливи средства за живот, во согласност со член 17 и 18 од WHO FCTC

Советувајте ги владите како да го искористат COP за меѓународна клима во Каиро во ноември 2022 година за да соработуваат и да ја унапредат агендата за контрола на тутунот во согласност со Светскиот ден без тутун

НВО и граѓанско општество

Подигнување на свеста за влијанието на тутунот врз животната средина во текот на животниот циклус од одгледување, производство, дистрибуција, употреба и отпад

Покажете го проблемот со тутунскиот отпад на јавни места и заедници

Подигнете ја свеста за придобивките од префрлањето на различни култури и како тоа е пошироко поврзано со контролата на тутунот

Заложете се за национални забрани за пластика за еднократна употреба

Откријте ги тактиките и напорите на тутунската индустрија за „зелено измивање“ на нејзината репутација и производи преку маркетинг како еколошки

Тутунари

Префрлете се на одржливи и еколошки посеви кои обезбедуваат поголем поврат на инвестицијата во однос на здравјето и богатството!