Проф. д-р. Вилма Урбанчич-Рован е вонреден професор по интерна медицина на Медицинскиот факултет во Љубљана.Работи во ...

Рекламите за алкохолни пијалоци создаваат слики дека алкохолот е природен дел од животот и придонесува за ...

Третиот понеделник во јануари е прогласен за „најдепресивен ден во годината“. Јануари беше одбележан со негативи ...

Холтер за крвен притисок е постапка со која крвниот притисок се мери во текот на 24 ...

Да ја спречиме евентуалната инфекција за време на празничното дружење и да се грижиме за нашите ...

Гласот е уникатно средство за комуникација и се разликува по јачина, висина и боја. Во текот ...

Моменталниот Индекс за квалитет на воздух за Скопје изнесува 191 (според IQAir) и се категоризира како ...

Новогодишните празници се пред нас и оваа година, како и претходните, ќе  се  прослават  со професионална ...

Во Англија се реализира проект во кој како здравствена мерка за одредени пациенти се пропишува греење. ...

Психологија на придржување Хроничните незаразни болести се сè пораспространети во современиот свет, што е факт со ...