Денеска е најдепресивниот ден во годината

Традиционално, третиот понеделник во јануари е наречен „синиот понеделник“, најдепресивниот ден во годината. Концептот за најдепресивниот ден во годината прв го опиша британскиот психолог Клиф Арнал користејќи формула која ги зема предвид временските услови, долговите, времето до следната плата, бројот на неисполнети цели и ниското ниво на мотивација, а оваа пресметка обично резултира во тага и безнадежност.

Иако има одредени контроверзии околу овој концепт, прославувањето на најдепресивниот ден во годината е можност да се подигне свеста за депресијата и менталното здравје. Поради тоа, започнати се бројни акции, а една од нив е акцијата „Претвори го синиот понеделник во вистински понеделник“, спроведена од Здружението Life Line и Хрватското здружение на здруженија за ментално здравје со цел да се подигне свеста за проблемот со депресијата кај КОВИД- 19 пандемија.

„Да го претвориме Синиот понеделник во вистински понеделник е акција за ширење на свеста за потребата од спречување на депресијата во Република Хрватска. Акцијата ќе се одржи на плоштадот Бан Јелачиќ во Загреб на 17.01.2022 година од 12:00 до 14:00 часот. Граѓаните можат да добијат информации за депресијата и да добијат совети за начини како да помогнат“, вели Тин Понграц, претседател на Здружението Лајф Лајн и претседател на Хрватското здружение на здруженија за ментално здравје. , а првата ваква акција Здружението ја одржа во јануари. 2020 година.

Според неговиот претседател, Здружението „Лајф Лајн“ е основано во 2013 година и се залага за подобрување на менталното здравје во Република Хрватска, со посебен акцент на подигање на свеста за потребата од спречување на самоубиства и депресија.

„Од недела во недела одржуваме различни активности, како групи за емоционална поддршка, креативни работилници за ментално здравје, физички вежби за спречување депресија, планинарски активности за ментално здравје и слично“, вели Тин, додавајќи дека здружението брои околу стотина членови и волонтери.