Универзитетската клиника за психијатрија нуди стручна поддршка на граѓаните

Согласно новонастанатата ситуација со коронавирусот во РСМ Универзитетската клиника за психијатрија – Скопје е на располагање во секое време за интервјуа, прашања, сугестии за КОВИД-19 и справување со самоизолацијата која е предвидена како клучна мерка во новонастанатата ситуација во РСМ.
Со цел да се даде стручна поддршка на граѓаните, посебно на повозрасната популација, спремни сме да помогнеме со јавни стручни совети за медиумите – сметајќи дека се клучни во пренесување на информациите до јавноста.

Во прилог се контакт телефони од експерти од Клиниката во соодветни области.Притоа, почитувајќи ги мерките истото тоа ќе го спроведуваме преку онлајн платформи, валет од Универзитетската клиника за психијатрија – Скопје

  Име и презиме Тел. број
  Психијатри  
Директор Доц.д-р Стојан Бајрактаров 070/275-306
Портпарол на Клиника за психијатрија Проф.д-р Славица Арсова 078/378-766
Ментално здравје за деца и адолесценти Проф. д-р Марија Ралева 076/456-305
Ментално здравје за деца и адолесценти Асс.д-р Насер Дурмиши 078/378-727
Ментално здравје возрасни Научен сор.д-р Кадри Хаџихамза 075/456-917
Ментално здравје за возрасни Асс.д-р Елизабет Мицева Величкоска 070/379-211
  Психолози  
Телефонски линии за психолошка поддршка Психолог Гордана Николовска 078/411-595
Совети Психолог Иво Куновски 070/305-115