Многу луѓе во Македонија ги мачи покачен крвен притисок или хипертензија, што е најчест здравствен проблем ...

Црниот дроб игра важна улога во метаболизмот. Тој врши над 500 функции во организмот, како регулација ...